Privacyverklaring

B&B bij de jongens, gevestigd aan Donkere Gaard 4-Bis, 3511 KW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bijdejongens.nl
Donkere Gaard 4-Bis
3511KW Utrecht
0031 30 7601119
S. Haarsma-Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B bij de jongens. Hij is te bereiken via info@bijdejongens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B bij de jongens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijdejongens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B bij de jongens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Voor het voeren van een administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B bij de jongens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl

Op de website van ‘B&B bij de jongens’ wordt gebruik gemaakt van de Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij ‘B&B bij de jongens’. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn: voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
  • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
  • Het versturen van een reviewverzoek.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking verwijzen wij u door naar de Privacyverklaring van Bedandbreakfast.nl.

Beds24 Channel Manager

‘B&B bij de jongens’ gebruikt Beds24 Channel Manager. Hun Software as a Service stelt ons in staat om boekingen van gasten te genereren en beheren via onze eigen website of portals van derden en, indien nodig, deze gegevens verder te verwerken. Beds24 is een gegevensverwerker die klanten en accommodatie­beheerders en beheerders (gegevensbeheerder) een Software as a Service (SaaS) biedt. Alle persoonlijke gegevens die in dit proces worden verzameld, worden verwerkt namens ‘B&B bij de jongens’ en zoals aangegeven door ‘B&B bij de jongens’.

Voor meer informatie over gegevensverwerking verwijzen wij u naar de Privacyverklaring van Beds24 en de overeenkomst gegevensverwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B bij de jongens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B&B bij de jongens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B bij de jongens gebruikt functionele en statistische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B bij de jongens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijdejongens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

B&B bij de jongens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B bij de jongens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bijdejongens.nl